Εργαστήριο Πληροφορικής

 

Το εργαστήριό μας περιλαμβάνει συνολικά 13 υπολογιστές, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι σε τοπικό δίκτυο και στο Internet. Επίσης, το εργαστήριο διαθέτει εκτυπωτή, σαρωτή και προβολέα ώστε συσκοτίζοντας την αίθουσα να υπάρχει η δυνατότητα προβολής εργασιών και παρουσιάσεων από τους μαθητές και τους δασκάλους.

Το 2011 οι έξι από τις επτά αίθουσες του σχολείου εξοπλίστηκαν με Η/Υ οι οποίοι συνδέθηκαν και αυτοί στο υπάρχον δίκτυο. Η 7η αίθουσα, η οποία φιλοξενεί σήμερα την Ε' Δημοτικού, διαθέτει εκτός από τον Η/Υ και διαδραστικό πίνακα. Γίνεται προσπάθεια να εξοπλιστούν και οι υπόλοιπες αίθουσες με προβολέα και διαδραστικό πίνακα.