Η επίσκεψη στο Κέντρο Κεραμικής

Την Τρίτη 2 Απριλίου οι μαθητές της Δ΄ Τάξης επισκέφθηκαν την Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών και Αγγειοπλαστών, στο Μαρούσι, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος «Το Μαρούσι μέσα από τα μάτια των μικρών μαθητών» για το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης που υλοποιείται από την εκπαιδευτικό κα Έφη Πράπα.

Κατά την επίσκεψη, τα παιδιά συμμετείχαν στη δημιουργία πήλινων αντικειμένων με τη χρήση του τροχού και με την καθοδήγηση του αγγειοπλάστη κ. Νίκου.

Στο τέλος, έφυγαν ενθουσιασμένα παίρνοντας μαζί τους και τα δημιουργήματά τους!

 

pl1

 

pl6

 

pl2

 

pl3

 

pl4

 

pl5