Ημέρα Περιβάλλοντος

 

Την Δευτέρα 21 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Γαρδέλη η εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος που διοργάνωσε ο Δήμος Αμαρουσίου, στην οποία συμμετείχε και το Σχολείο μας. Ο σκοπός αυτής της δράσης ήταν να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ιδέα της ανακύκλωσης και μέσα μέσα από το παιχνίδι, να ενημερωθούν για το ποια υλικά ανακυκλώνονται, καθώς και να παροτρύνουν τους μεγαλύτερους για ενεργή και συνειδητή συμμετοχή, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής όλων μας.

 

env1

 

env2

env3

env4

env5

env6

env7