Η Βιβλιοθήκη μας

 

 

  

                      

  Γνωρίζουμε όλοι μας ότι η σχολική βιβλιοθήκη πρέπει να είναι αναπόσπαστο τμήμα κάθε σχολείου, γιατί μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες μάθησης, πληροφορίες, βιβλία και μη έντυπο υλικό σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας ώστε να γίνουν σκεπτόμενα άτομα. Τα βιβλία που υπάρχουν στο Σχολείο μας δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των μικρών μας μαθητών (πολλά από αυτά είναι παλιά και με μη έγκυρο παιδαγωγικό περιεχόμενο).

  Γι? αυτό, ο Σύλλογος διδασκόντων αποφάσισε να δημιουργήσει δανειστική βιβλιοθήκη λογοτεχνικών βιβλίων για τους μαθητές του Σχολείου μας. Προχώρησε λοιπόν στην αγορά 650 τίτλων ( με τη χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής ) τους χώρισε κατά ηλικίες    ( Α΄ - Β΄ ,  Γ΄ -  Δ΄  ,  Ε΄ -  ΣΤ΄ ) και ξεκινάει άμεσα το δανεισμό τους  στους μαθητές. Για να έρθουν τα παιδιά μας πιο κοντά στο καλό λογοτεχνικό βιβλίο και να γνωρίσουν την αξία του  προσκαλούμε κατά διαστήματα στο Σχολείο μας  συγγραφείς παιδικού βιβλίου.  Προσδοκούμε από όλους, φορείς και γονείς, τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μας με πολύ περισσότερα βιβλία.

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Αργύρης Ατζέμης

   

 


 

Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τους αναλυτικούς καταλόγους με τα βιβλία της δανειστικής βιβλιοθήκης μας.

 

Α' & Β' Τάξεις: 1ο μέρος   2ο μέρος

 

Γ' & Δ' Τάξεις1ο μέρος   2ο μέρος

 

Ε' & ΣΤ' Τάξεις: 1ο μέρος   2ο μέρος

 

Εγκυκλοπαίδειες & Λεξικά      Λογοτεχνικά βιβλία

 

Ιστορικά - Θρησκευτικά - Γεωγραφικά

 

Παιδαγωγικά βιβλία και Ψυχολογίας

 

Βιβλία ποιητικά και εκδηλώσεων

 

Υλικό παράλληλης στήριξης

 

Δασκάλων

 

Διάφορα

 

DVD